November 2013

Americas Journey USA

San Francisco, nỗi buồn rực rỡ

By on November 1, 2013

DinhHang.com – Tôi không biết điều gì đã níu giữ mình lại khi loanh quanh ở chiếc cầu Cổng Vàng (Golden Gate) suốt tám tiếng đồng hồ. 

Khi tôi đứng ở phía…