April 2014

Americas Mexico

Biển thiên đường Mexico

By on April 8, 2014

DinhHang.com – Chiếc thuyền vượt nhanh trên sóng nước. Tôi đưa tay giữ chặt chiếc nón khi mái tóc đã rối vì gió biển Caribbean thổi tung trời. Cancun hôm…

Americas Egypt Journey Mexico Middle East

Từ kim tự tháp Ai Cập đến Mexico

By on April 7, 2014

DinhHang.com- Giống như việc bỏ tiền ra để quẩn quanh bên những kim tự tháp ở Giza (Ai Cập) đến hai ngày, tôi đã dành sáu tiếng chỉ để đi…

Life Stories People

Đạp xe vòng quanh thế giới đến khi chết

By on April 2, 2014

DinhHang.com – Derek không phải là người hùng, ông chỉ đơn giản là một người dám chống đến cùng những đòn đau của số phận, một người khước từ việc…