August 2014

Book & Movie reviews Life Stories

Loại xác tín này không bao giờ có lại

By on August 28, 2014

DinhHang.com – “Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có…

Americas Journey USA

Chicago, thành phố trong hạt đậu

By on August 17, 2014

DinhHang.com – Tôi ngồi đây trước cửa sổ lớn rộng của học viện Nghệ Thuật Chicago danh giá, nơi mở ra khung cảnh khoáng đạt của nước, trời, những…

Life Stories My stories People

Bạn chẳng cần phải cứu thế giới đâu

By on August 15, 2014

DinhHang.com – Tôi nghĩ không chỉ tôi mà rất nhiều người ngoài kia, vào thuở khờ dại, cũng ngước đầu lên nhìn trời và tự hỏi: “Tôi sinh ra…