September 2014

Book & Movie reviews Life Stories

Quên kiếp sau đi, bạn chỉ sống một lần thôi

By on September 6, 2014

DinhHang.com – Đọc “Trên đường” để thấy cuộc đời như ly rượu đổ ngược, và bạn sẽ phải sống, sống thật sự để tận hưởng tất cả những giọt…