January 2015

Life Stories My stories

Độc thân không sợ hãi

By on January 13, 2015

DinhHang.com – Hôm qua có người nhắc tôi đã 28 (mà theo tuổi ta thì 29 rồi.) Mấy nay đi đám cưới, tôi phải nghe than thở quá nhiều…