September 2015

Travel Tips

Sai lầm phổ biến khi dùng AirAsia Asean Pass

By on September 22, 2015

DinhHang.com –  AirAsia Asean Pass là một loại thẻ “thần thánh” để bay giá rẻ vòng quanh Đông Nam Á. Chỉ với 160 USD (hoặc ít hơn tuỳ thuộc…

Travel Tips

Bay Đông Nam Á với 160 USD

By on September 4, 2015

DinhHang.com – Bay chán chê mê mỏi khắp Đông Nam Á chỉ tốn 160 USD (hoặc thấp hơn nếu đọc cho hết bài viết dưới đây)

>>> Sai lầm phổ…