Browsing Category

India


VIEW POST

View more
Asia India

Ấn Độ, có duyên sẽ đến

By on July 30, 2017

Dinhhang.com – Ấn Độ, có duyên thì sẽ đến hay chuyện bí mật bên dưới sườn núi hình móng ngựa Ajanta.

Anh lỡ duyên với Ấn Độ ba lần suốt bảy năm qua. Cứ mỗi lần lên kế hoạch, tưởng chừng chuẩn bị đi đến nơi thì lại vì một…