Browsing Tag

middle

Egypt Journey Middle East

“Xẻ thịt” cụm đền 16.000 tấn

By on December 6, 2012

Dinhhang.com – Cụm đền nặng khoảng 16.000 tấn vốn tạc vào những sườn núi đá khổng lồ được “xẻ thịt” và mang đi nơi khác.

>> Luxor, một bước đến…

Egypt Journey Middle East Travel Tips

Ai Cập, cẩm nang thông tin (1)

By on October 29, 2012

Dinhhang.com – Bài viết chứa những thông tin cơ bản nhất cho một người đang muốn đi Ai Cập lần đầu tiên. Tất cả các thông tin được viết ra…